Khuyến khích người dân tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe tại nhà
Đề án xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"… là những thông tin văn hóa và thể thao nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương.

10-15851891016121987029490

 

Hà Nội: Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội vừa có Văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 gửi UBND các quận, huyện, thị xã.

Hiện nay, dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, lan rộng ra nhiều nước trên thế giới, làm ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của toàn dân. Nhằm tiếp tục bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, Sở VH-TT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về mức độ nguy hiểm lây lan dịch Covid-19 tại các cơ sở sinh hoạt, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao tập thể trên địa bàn quản lý; khuyến khích người dân tự giác tập luyện thể dục thể thao tại gia đình để nâng cao sức khỏe, chống dịch.

Chỉ đạo các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao tổ chức phun thuốc khử khuẩn tiêu độc, thường xuyên vệ sinh các thiết bị luyện tập thể dục thể thao theo quy định của ngành Y tế. Hạn chế tối đa việc tụ tập đông người nhằm tránh lây lan dịch.

Bên cạnh đó, Sở VH-TT cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý các vi phạm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực lễ hội, văn hóa, thể thao.

Hưng Yên: Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025" năm 2020.

Mục đích xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thể thao, góp phần xây dựng con người mới có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, phòng chống tiêu cực, bài trừ tệ nạn xã hội tạo sự phát triển cân đối giữa kinh tế, văn hóa – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức, triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở nhằm thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đến sinh hoạt cộng đồng và vui chơi, giải trí; đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao của các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với người dân, góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, ở cấp tỉnh sẽ lập quy hoạch xây mới Trung tâm Triển lãm – Thông tin tỉnh; Phê duyệt dự án trưng bày nội thất Bảo tàng tỉnh; Phê duyệt quy hoạch xây mới Nhà thiếu nhi tỉnh; Hoàn thiện giai đoạn 2 của dự án xây dựng thiết chế công đoàn phục vụ công nhân lao động tại xã Mỹ Hào.

Cấp huyện: Giải phóng mặt bằng, triển khai quy hoạch xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Văn giang; Cải tạo, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cấp xã: Từng bước xây dựng mới Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã tại 55 xã, phường, thị trấn chưa có Trung tâm Văn hóa độc lập.

Thôn, khu phố: Từng bước xây dựng mới 109 Nhà văn hóa tại 109 thôn, khu phố chưa có nhà văn hóa độc lập, hiện đang sử dụng thiết chế khác (đình, chùa, nhà mẫu giáo…) kiêm chức năng Nhà văn hóa. Từng bước nâng cấp, sửa chữa và đầu tư trang thiết bị cho 72 Nhà văn hóa thôn đã xuống cấp, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL.

Hải Dương: Theo Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hải Dương mới được ban hành, mục tiêu đến năm 2020: Phấn đấu 80% học sinh, sinh viên, 20% - 25% người dân ở khu vực nông thôn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện trường học, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã.

Phấn đấu đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 05 bản/người dân và đạt 01 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; phấn đấu số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 1.500.000 lượt/năm. Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 50% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định; 90% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp phục vụ nhiều đối tượng, có bộ phận phục vụ thiếu nhi và người khuyết tật; 80% thư viện trung tâm thông tin của các sở, ngành có đủ vốn tài liệu chuyên sâu.

Ngoài ra, phấn đấu phát triển, mở rộng Thư viện tỉnh; các thư viện cấp huyện được hiện đại hóa; đầu tư trang thiết bị, công nghệ thông tin để thư viện các cấp đủ khả năng lưu trữ và tổ chức khai thác các loại hình tài liệu.

Phấn đấu 40% - 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; 85% người sử dụng thư viện (90% đối với học sinh, sinh viên) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí.

Định hướng đến năm 2030: Người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố theo hướng tăng dần. Môi trường đọc tiếp tục được mở rộng với nhiều loại hình từ tỉnh đến cơ sở. Hoạt động thư viện có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân (bao gồm cả cơ sở vật chất, trang thiết bị, xuất bản phẩm in và điện tử.

| 01:31, ngày 27/03/2020
Từ khóa:
bình luận

Fusion Bodyworks Center
Phố Hàng Da Phường Cửa Đông Quận Hoàn Kiếm Thành phố Hà Nội
Fusion bodyworks
cổ nhuế Phường Cổ Nhuế 1 Quận Bắc Từ Liêm Thành phố Hà Nội
Phòng tập Gym Thủ Đức
Phường Liễu Giai Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội